jiří šimek
Moje projekty
Blog
Scrolujte dolů
Zpět na blog

Barvy do interiéru

17. ledna 2019
výběr barev

Při zařizování bydlení nebo i pracovních prostor stojí lidé vždy před otázkou, jakou barvu zvolit na stěny, závěsy, koberce – prostě jak barevně vyladit svůj byt či dům, aby se jim tam dobře bydlelo. Část lidí se řídí svým citem, část je ovlivněna módními trendy. Pro někoho hraje roli praktická stránka věci. Poslední dobou však narůstá procento lidí, kteří se věnují této otázce velmi detailně a jdou na to, dalo by se říci, až vědecky. Otázka výběru barev pracovního nebo domácího prostředí je pro tyto osoby významným krokem, neboť si dobře uvědomují vliv působení barev na psychiku. Může se to na první pohled jevit jako šarlatánství, nicméně barvami a jejich symbolikou se zabývají lidé již tisíce let. Snahu porozumět významu barev nalezneme již ve starém Egyptě. Stačí se podívat na staré náboženské rituály, kde hrály barvy často zcela zásadní roli. Síla barev byla uznávána celou řadou starověkých národů.

Také Goethe se zabýval zkoumáním podstaty barev a pátral po jejich účincích na duši člověka. Jeho nauka o barvách byla publikována v roce 1810. Moderní doba a rozvoj techniky vede ke skepticismu vůči využívání barev pro jiné než dekorativní účely.

 

Nicméně, své místo si postupně hledá například colorterapie, což je metoda léčby vibracemi barev. Je nezpochybnitelné, že barvy působí na celkový stav duše a ovlivňují emoce, nálady, myšlení a rovněž zdraví lidí. V kombinaci s fytoterapií a aromaterapií, příp. homeopatií či psychoterapií dosahuje colorterapie vynikajících výsledků. Variantou colorterapie je i použití barevných žárovek, kdy můžeme nechat na sebe působit barevné světlo při relaxačních činnostech a takto napomáhat zklidnění svého organismu, navození psychické rovnováhy a zlepšení aktuálního stavu mysli či dosažení harmonie.
Neexistuje jednotný návod pro léčbu pomocí barev, neboť každý člověk je individualitou. Jediným pravidlem, které by mělo bezvýhradně platit je pravidlo bílé barvy, vož znamená, že každá terapie má být zahájena a zakončena bílou barvou, která zesiluje půdobení ostatních barev, má harmonické účinky a zabraňuje případnému zhoršení stavu

Vědecky vzato je možné barvy definovat jako elektromagnetické vlnění s odlišnou vlnovou délkou, přičemž každá barva slunečního spektra koreluje s konkrétní vlnovou délkou světla. Vlnové délky barev se pak pohybují ve spektru viditelného světla a infračerveného světla, které je pro lidi neviditelné, avšak zvířata či hmyz ho mohou spatřit. Další oblastí je pak ultrafialové záření, jehož léčivé či naopak škodlivé účinky jsou dostatečně známy.
Předpokládá se, že každá barva je spojena s určitými orgány a odezva v organismu pak může být pozitivní či negativní. Paradoxně je prokázáno, že vyšší schopnost vnímat barvy mají slepci, kdy jejich tělo reaguje například na barvu stěn místnosti změnou své tělesné teploty. V současnosti lidé pracují s barvami často nevědomky. Přebírají barevné značení či barevnost oděvů některých profesí a už ani nepřemýšlí o tom, proč tomu tak je. Symbolika barev je přitom velmi složitá a liší se v různých kulturách.

01.